Condicions Generals

1.     Enviaments

Dins del territori andorrà.

El termini d’enviament dels productes és de 48 hores a comptar del pagament dels productes adquirits.

 

Els enviaments s’efectuen de forma gratuïta per a compres superiors a 40€. En cas de compres inferiors a aquest import, el preu de l’enviament és de 5€.

 

En el cas que no es pugui complir amb el termini indicat, 468Km2, SL contactarà amb el client per informar sobre el nou termini d’entrega, o per procedir a l’anul·lació de la comanda si no fos possible servir el producte adquirit. En qualsevol cas, l’endarreriment o l’anul·lació de la comanda no donarà dret al client a exigir cap tipus d’indemnització.

A França i Espanya

El termini d’enviament dels productes és de 3 dies laborables a comptar del pagament dels productes adquirits.

 

Els enviaments s’efectuen de forma gratuïta per a compres superiors a 150€. En cas de compres inferiors a aquest import, el preu de l’enviament és de 10€.

 

En el cas que no es pugui complir amb el termini indicat, 468Km2, SL contactarà amb el client per informar sobre el nou termini d’entrega, o per procedir a l’anul·lació de la comanda si no fos possible servir el producte adquirit. En qualsevol cas, l’endarreriment o l’anul·lació de la comanda no donarà dret al client a exigir cap tipus d’indemnització.

 

Per entregues a altres destinacions diferents consultar a contact@468sports.com.

 

2.     Devolucions

El termini per poder fer una devolució és de 30 dies naturals a partir de la recepció de la comanda.

 

El client haurà de contactar 468km2, SL al correu electrònic contact@468sports.com per sol·licitar la devolució, i un cop autoritzada, s’haurà de fer l’enviament seguint les indicacions enviades en un termini màxim de 15 dies. Les despeses d’enviament són a càrrec del client.

La devolució únicament podrà efectuar-se si el producte es troba en perfecte estat i en el seu embalatge original.

 

La devolució de l’import pagat s’efectuarà en la forma de val de compra.

 

 

3.     Producte defectuós

 

En cas que el client detecti un defecte en el producte, haurà d’envair un correu electrònic a contact@468sports.com indicant el defecte i, si escau, adjuntant-hi una fotografia.

 

Un cop aprovada la devolució, el client haurà de fer l’enviament seguint les instruccions que se li comuniquin. Correran a càrrec de 468km2, SL les despeses de devolució, sempre que la causa de l’anomalia sigui un defecte de fabricació i no un ús incorrecte del producte, així com les despeses de l’enviament del producte substitutiu.

 

Si no es pogués substituir l’article per falta d’existències i el client no estigués interessat en cap altre article, se li retornarà l’import del producte defectuós.

 

4.     Forma de pagament

El pagament es realitzarà mitjançant un TPV virtual connectat directament en el portal de l’entitat bancària.

 

Algunes entitats bancàries disposen de mesures de seguretat addicionals, com per exemple la introducció de contrasenyes o codis de coordenades per tal de garantir la seguretat de les operacions realitzades per Internet. Li recomanem que ho consulti amb la seva entitat.

Reclamacions.

Podeu efectuar les vostres reclamacions mitjançant el full de reclamacions en matèria de consum (https://www.comerc.ad/reclamacions/?id=ca)

 

Llei aplicable i jurisdicció competent.

Per tots els dubtes i qüestions a que pugui donar lloc la interpretació, aplicació i execució de les presents condicions generals, les parts es subjecten a la jurisdicció exclusiva dels Tribunals Andorrans i a la legislació aplicable en el Principat d’Andorra.